Aktualności

Jakieś dziwne to zwolnienie lekarskie panie kierowco. Dlaczego?

Dlatego, że wystawione w innym państwie niż Polska. Cudzoziemcy na naszym rynku pracy obecni są od kilku lat. W tej chwili ciężko jest sobie wyobrazić, jaki kształt miałaby branża transportowa, gdyby nie kierowcy spoza Unii Europejskiej. Mimo, że obecni od dłuższego czasu, to nadal tematy związane z ich dokumentami potrafią pracodawcą dostarczać pytań, wątpliwości a nawet być przyczyną nakładanych kar podczas kontroli.

Prawidłowe zaświadczenie podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego

Jak mówi strona ZUS, na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, strony tych umów wzajemnie honorują wystawiane zwolnienia lekarskie. Tylko prawidłowo wystawione zaświadczenie o niezdolności pracownika do pracy może być usprawiedliwieniem dla jego nieobecności a co za tym idzie, podstawą do wypłacania zasiłku chorobowego. Podkreślić należy, że dokumenty te wystawiane w języku urzędowym danego państwa, nie wymagają tłumaczenia na język państwa drugiego, w którym to pracownik będzie poświadczał przyczynę swojej niezdolności do pracy.

Mam wątpliwości czy dokument jest w porządku

Jeżeli przedstawiane przez kierowcę zwolnienie lekarskie budzi wątpliwości, instytucją do której należy zwrócić się z prośbą o ocenę formalną jest ZUS. Placówki terenowe czy też centralna powinny wypowiedzieć się w kwestii oceny formalnej dokumentu.

Ukraina podpisała z Polską taką umowę w 2012 roku Białoruś w 2019.

Tagi