Aktualności

Kierowca musi zwrócić firmie karę 9800 GPB za przewóz nielegalnych imigrantów.

W sierpniu 2021 r. służby Border Force na terenie Wielkiej Brytanii został zatrzymany do kontroli pojazd naszego Klienta. Jak się okazało, na byłego kierowcę została nałożona kara 9000 GPB za przewóz nielegalnych imigrantów w połowie 2020 r., od której się nie odwołał i nie zapłacił. W tej sytuacji przedsiębiorca musiał zapłacić karę na miejscu w wysokości 9800 GPB pod rygorem unieruchomienia pojazdu wraz z ładunkiem.

W czerwcu 2020 r. Border Force wykryło w jego pojeździe 15 nielegalnych imigrantów.

Maksymalna kara grożąca za przewóz nielegalnych imigrantów na terytorium Wielkiej Brytanii wynosi 2000 GPB nakładana na przedsiębiorstwo transportowe lub właściciela pojazdu, oraz 600 GPB na kierowcę za jednego przewożonego imigranta.

Przewoźnikowi groziła zatem kara w łącznej wysokości 39.000 GPB.

Niedługo po przeprowadzonej kontroli, kierowca porzucił pracę, a firma zaczęła otrzymywać korespondencję z brytyjskiego organu.

Jak Przedsiębiorcy udało się uniknąć kary za przewóz nielegalnych imigrantów?

Przewoźnik wykazał, że w swoim przedsiębiorstwie wdrożył skuteczny system zabezpieczający przed wtargnięciem nielegalnych imigrantów, tj. w szczególności: szkolenie kierowców, skuteczny system zabezpieczający, listy kontrolne oraz szczegółowe wytyczne jak postępować zgodnie wymaganiami służb kontrolnych Wielkiej Brytanii.

Niemniej system w Wielkiej Brytanii jest tak skonstruowany, że przewoźnik musi zapłacić karę, której kierowca nie zapłacił. Bez znaczenia jest przy tym, że firma nie jest uprawniona do składania wyjaśnień i odwołań w imieniu kierowcy, pomimo iż ponosi razem z nim odpowiedzialność solidarną.

W praktyce karę i tak musi uiścić przewoźnik, gdyż Border Force nie egzekwuje kary od kierowcy, ale od pracodawcy.

Mając na uwadze, że kierowca wykazał się rażącym niedbalstwem, nie wykonał obowiązków kierowcy związanych z przeciwdziałaniem wtargnięciu nielegalnych imigrantów do pojazdu, przede wszystkim nie wypełnił check-listy (aktualną check-listę można pobrać tutaj), a co za tym idzie nie wykonał czynności zawartych w liście kontrolnej – był zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez pracodawcę kwoty.

Zważywszy, że nie chciał tego uczynić dobrowolne, w imieniu naszego Klienta, skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd nie miał wątpliwości co do winy kierowcy i wydał korzystny dla przewoźnika wyrok. Z wyrokiem tym nie zgodził się kierowca i odwołał się od decyzji sądu, ale sąd II instancji, również nie miał wątpliwości co do zasadności żądania.

Kierowca musi teraz zapłacić na rzecz byłego pracodawcy kwotę 9800 GBP wraz z odsetkami oraz kwotę 8.810 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Została na Ciebie nałożona kara od Border Force? – umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami i skonsultuj się w sprawie odwołania – sprawdzimy, czy mamy już przydatne doświadczenia dla Twojej firmy.

Jeździsz do Wielkiej Brytanii, a nie posiadasz jeszcze systemu zabezpieczającego przed nielegalną imigracją? – umów się z naszymi ekspertami, pomożemy w uzyskaniu akredytacji. Zamów dokumentację i uzyskaj z nami akredytację Border Force.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem nt. akredytacji Border Force.

Tagi