Artykuły

Weryfikacja zleceń transportowych – czyli na co warto zwrócić uwagę przyjmując zlecenie transportowe?

Zlecenia transportowe przyjmowane są zazwyczaj w ekspresowym tempie, bez ich należytej weryfikacji. Do tego bardzo często można spotkać się z utartymi sloganami, że giełda transportowa gwarantuje niejako bezpieczeństwo całej transakcji. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Weryfikacja zleceniodawcy

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pozytywna opinia giełdy transportowej nie gwarantuje bezpieczeństwa zawartej umowy – zlecenia transportowego. Zlecenie spedycyjne także może być tym, które przysporzy kłopotów.

Przypadków można mnożyć, ale warto zwrócić uwagę na kilka istotnych:

  1. Dokumenty przesłane przez zleceniodawcę zlecenia transportowego mogą być sfałszowane – takie przypadki były już przedmiotem orzeczeń sądowych, w których stwierdzono, że przewoźnik nie dokonując weryfikacji kontrahenta, chociażby w KREPT, nie dochowuje należytej staranności (nawet jeśli uprzednio dane kontrahenta zweryfikowała giełda transportowa). Takie zaniedbanie będzie miało szczególne znaczenie w przypadku, gdy posługujemy się nierzetelnym podwykonawcą;
  2. Nie mamy gwarancji terminowej płatności za zlecenie transportowe – brak rzetelnej weryfikacji kondycji finansowej zleceniodawcy niesie za sobą ryzyko jego niewypłacalności za zlecenie transportowe, którego można było by uniknąć;
  3. Płatności możemy nie otrzymać w ogóle – szybka weryfikacja statusu prawnego kontrahenta, w tym historii działalności, powiązań między podmiotami i sposobów zakończenia działalności gospodarczej – mogłaby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych sytuacji związanych z frachtami nie od uzyskania.

Więcej na temat weryfikacji kontrahentów w branży transportowej pisaliśmy >>>tutaj<<<

Co to za ładunek?

Nierzadko spotykamy się z sytuacjami, gdy przewoźnicy w ogóle nie mają wiedzy na temat przewożonego ładunku. Zlecenie transportowe może zawierać zdawkowe informacje, podobnie jak list przewozowy.

Brak podstawowej informacji dotyczącej przewozu ładunku może prowadzić do szeregu problemów związanych z jego podjęciem. Począwszy od samego rodzaju pojazdu i jego DMC, poprzez odpowiedni sposób zabezpieczenia, a skończywszy na szczególnych wymogach związanych z przewożonym ładunkiem i uprawnieniami kierowcy.

Najwięcej problemów w wykonaniu zlecenia pojawia się z tzw. towarami pozornie neutralnymi. Możemy wymienić tutaj sytuacje związane już z właściwościami danego towaru, które wymuszają konieczność dochowania dodatkowych procedur, dot. usługi przewozu towarów wrażliwych SENT, towarów niebezpiecznych ADR lub odpadów. Zdarza się, że błędna kwalifikacja towarów prowadzić może do daleko idących w skutkach dla przewoźnika naruszeń.

Tytułem przykładu można wskazać niezgodności ilościowe lub wagowe towarów wrażliwych lub błędną kwalifikację odpadów. Niestety za te niezgodności odpowiedzialność może ponosić firma transportowa, bowiem jako profesjonalny przewoźnik, powinien był dochować należytej staranności wykonując zlecenie transportowe.

Jako przykład można wskazać zanieczyszczenie odpadu z zielonej listy. Jeśli kierowca nie zwróci na to uwagi, czyli w praktyce nie pofatyguje się, aby zweryfikować np. załadowany do wanny towar – na przewoźnika może zostać nałożona kara w dziesiątkach tysięcy złotych.

Odpowiedni pojazd

Można by powiedzieć, że oczywista jest kwestia podstawienia odpowiedniego pojazdu do transportu. Niemniej w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy na załadunku załadowca zamierza załadować więcej towaru niż w zleceniu transportowym, ale pojazd przewoźnika nie jest do tego przystosowany lub nie ma na tyle wolnej przestrzeni ładunkowej. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić problem zleceniodawcy, który powinien zdecydować, jak sprawę rozwiązać.

Problem może również pojawić się w przypadku transportów nietypowych, w szczególności tzw. gabarytów. Zlecający w zamówieniu wskazał nieprawidłową wagę ładunku lub określenie jej było szacunkowe, a szacunek okazał się nieprawidłowy. W konsekwencji może prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych, a nawet uszkodzenia pojazdu przewoźnika i konieczności zapewnienia transportu zastępczego.

Zabezpieczenie towaru

Zabezpieczenie towaru to jeden z tych elementów, które nabiera szczególnego znaczenia albo w sytuacji kontroli, albo w przypadku uszkodzenia ładunku. Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na zapisy zlecenia transportowego w tym zakresie. Może okazać się, że w przypadku powstania szkody przewoźnik będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności dot. zabezpieczenia przewożonego ładunku, zgodnie ze zleceniem.

Nierzadko zdarza się również, że przewoźnik przyjął zlecenie transportowe a dopiero na załadunku okazuje się, że towar fabrycznie jest zapakowany w taki sposób, że wysoce prawdopodobnym jest, że dojdzie do jego uszkodzenia. W takim przypadku należy dokonać odpowiednich adnotacji na liście przewozowym oraz niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji celem uzyskania instrukcji w formie pisemnej, co do dalszego wykonania usługi transportowej.

Nieodpowiednie fabryczne zabezpieczenie towaru na paletach może skutkować także tym, iż podczas kontroli drogowej przewoźnik zostanie zmuszony do prawidłowego zabezpieczenia towaru (np. za pomocą mat antypoślizgowych lub dodatkowych pasów do mocowania ładunku). Przy okazji może otrzymać mandat, który przykładowo w Niemczech zazwyczaj wystawiany jest w wysokości frachtu.

W skrajnych przypadkach funkcjonariusz może zażądać przeładowania części lub całości ładunku na inny pojazd.

Pisane drobnym drukiem

Kary umowne, zakaz pod zlecania, zakaz przeładunku, zakaz doładunku, zakaz konkurencji, postojowe 48h wolne od opłat, przyjęcie zlecenia bez zastrzeżeń – to najczęściej spotykane klauzule umowne, które może zawierać zlecenie transportowe.

Nie należy również zapominać o dodatkowych wymogach np. związanych z parkowaniem pojazdu tylko w wyznaczonych miejscach, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w określonej kwocie lub komunikowania przez spedytora położenia pojazdu. Brak realizacji tych obowiązków, nawet w przypadku dostawy towaru bez zastrzeżeń, może spowodować nałożenie kary umownej na przewoźnika za zlecenie transportowe.

Coraz częściej zlecenie transportowe zawiera odnośniki do dodatkowych dokumentów, w tym elektronicznych, znajdujących się na serwerze zleceniodawcy. Dokumenty takie mogą zawierać ogólne wymogi dotyczące danego zlecenia transportowego. Brak ich spełnienia, może prowadzić do przyjęcia, iż transport nie został wykonany w sposób należyty lub znacznie opóźnić termin płatności.

Zlecenie transportowe może zawierać szereg klauzul i wymogów dotyczących danego transportu. Do części podchodzi się z tzw. przymrużeniem oka, a część dopiero szczegółowo analizuje się, gdy sytuacja zrobi się napięta lub upłynął termin płatności za zlecenie.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem, który pozwoli na świadomą realizację danej operacji.

>>>Pobierz Poradnik<<<

 

Tagi

Webinary