Aktualności

Trzeba powiedzieć to wprost – starano się oszukać naszego Klienta – AC ubezpieczenie

Pojazd naszego klienta uległ wypadkowi za granicą, a zdarzenie nastąpiło z winy kierowcy naszego Klienta. Klient zgłosił do swojego ubezpieczyciela szkodę w postaci kosztów akcji ratowniczej, które wyniosły ok. 13 tys euro.

Szkoda była likwidowana z polisy AC. Ubezpieczyciel pierwotnie wypłacił tylko 1500 zł, powołując się na zapisy polisy, zgodnie z którą ubezpieczyciel zwraca koszty holowania w kwocie nie większej niż 1500 zł.

Kwota była wręcz śmieszna! Na szczęście nasz Klient wiedział gdzie szukać pomocy.

Nasz Dział Prawny sporządził dla Klienta reklamację od decyzji ubezpieczyciela. W reklamacji wskazaliśmy, że przedłożone faktury obrazują koszty akcji ratowniczej w związku z zaistniałym zdarzeniem oraz powołaliśmy się na  art. 826 § 4 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego. W efekcie ubezpieczyciel wypłacił klientowi odszkodowanie w kwocie ok. 13 tys. zł, powołując się na górną granicę sumy ubezpieczenia.

Nasz Dział Prawny ponownie przygotował dla Klienta reklamację wskazując, że suma ubezpieczenia w polisie AC wyrażona jest w kwocie euro, nie w PLN.

Ostatecznie ubezpieczyciel uwzględnił obie reklamacje i skończyło się na odzyskaniu odszkodowania w wysokości całej poniesionej szkody przez Klienta.

Chcesz wiedzieć gdzie jeszcze mogą być Twoje pieniądze? Przeczytaj artykuł Kontrola drogowa za granicą – negocjuj ze służbami.

Tagi