Artykuły

Nowe świadectwo pracy zaczyna obowiązywać od 23 maja 2023 roku

Ostatnie zmiany Kodeksu pracy, takiej jak praca zdalna, czy urlop z powodu siły wyższej, spowodowały konieczność zaktualizowania świadectwa pracy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 23 maja 2023 r i od tej daty należy stosować nowy wzór świadectwa pracy.  [zobacz Dziennik Ustaw z wzorem świadectwa pracy]

Co się zmienia w sprawie świadectwa pracy?

 

W nowej wersji świadectwa pracy należy dodatkowo uwzględnić:

  1. Zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Zwolnienie przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego, według wyboru pracownika.

  1. Urlop opiekuńczy

Pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Urlop przysługuje w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego.

  1. Liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej

Pracownik może zawnioskować o pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku pracodawca nie może się sprzeciwić wnioskowi pracownika. Nie jest też obowiązany do zwrotu kosztów, ani zapewnienia sprzętu lub szkoleń.

 

Jak wypełnić świadectwo pracy w nowym zakresie

Na świadectwie pracy należy uwzględnić liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy – wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Wskazanie tych informacji ma umożliwić kolejnemu pracodawcy ustalenie praw pracownika do wyżej wymienionych uprawnień.

Więcej na temat pracy zdalnej oraz zmian w Kodeksie pracy pisaliśmy tutaj

Nowy wzór świadectwa pracy – pobierz

 

Tagi