Artykuły

Ile osób jest potrzebnych do zrobienia listy płac dla kierowców?

Pytanie enigmatyczne, ale wynika z zakresu pojęć jakie trzeba zgłębić, aby prawidłowo taką listę płac stworzyć. W trakcie rozliczania kierowców pojawią się zawsze pytania obejmujące zakres płac, księgowości, przepisów drogowych oraz składek ZUS. Odnośnie tej ostatniej instytucji, najczęściej zadawane pytanie na przełomie roku 2022/2023, to:…

Jaka ma być podstawa wymiaru składek w 2023 roku?

Odpowiedź jest niejednoznaczna, bo zależy od przyjętej metody rozliczania wynagrodzeń kierowców. Jeśli kierowca zarabia łącznie np. 5000 zł brutto, to podstawa do ZUS jest równa tej wartości (5000 zł), bo nie została przekroczona wartość przeciętnego wynagrodzenia i nie działają mechanizmy odliczania diet wirtualnych od podstawy ZUS. Jeśli wynagrodzenie brutto będzie wyższe, np. 10 000 zł, to wtedy podstawa do ZUS może być obniżana o wartość diet wirtualnych, ale nie bardziej niż do poziomu 6935 zł (w 2023 roku). Wszystko zależy od kwot jakie kierowca uzyskuje i wartości odliczeń, jakie obliczamy w etapie rozliczenia wyjazdów zagranicznych. A zatem, jeszcze raz – najczęściej zadawane pytania o rozliczanie kierowców…

Czy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę obowiązuje minimalna stawka 6935 zł brutto na umowie?

Takich pytań jest ostatnio bardzo dużo. Ile osób jest potrzebnych? – Jedna. Dwie. A może trzy?

Prześledź cały proces i sprawdź, na jakim etapie występują problemy i z czego mogą wynikać złe emocje w rozmowach o czasie pracy kierowców. Zauważamy, że jest dużo negatywnych odczuć, gdy w rozmowach z księgowymi poruszany jest temat rozliczania czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym, pytań jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, skąd brać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i do czego służy w rozliczeniu kierowcy prognozowane przeciętne wynagrodzenie.

Gdy od lutego 2022 nie wolno już oficjalnie wypłacać zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej zagranicznej, okazało się, że proste wynagrodzenie kierowcy stało się wyzwaniem rodem z horroru.

Postrach wywołuje metoda obniżania składki ZUS do kwoty przeciętnego wynagrodzenia, zrozumienie pojęcia diet wirtualnych i pytania: „ile ma wynosić wynagrodzenie zasadnicze?”

Jak radzić sobie z nieznanym? Jak unikać stresu z powodu strachu przed kompromitacją („przecież Pani to powinna wiedzieć…”). Warto poznać etapy procesu rozliczania kierowców i wiedzieć czego oczekuje pracownik na danym etapie i jakie dane generuje dla osoby w kolejnym etapie. Dobre rozumienie potrzeb odbiorcy naszej pracy i odważne komunikowanie, czego się oczekuje od przygotowanej dokumentacji ułatwia wszystkim pracę.

Zawartość raportów, wydruków może być dość swobodnie ustawiana – warto zatem zamiast drukować dla kadrowej 12 zestawów tabel i ewidencji, wygenerować jedno przydatne dla niej zestawienie kwot, które da się łatwo wprowadzić do programu kadrowo-płacowego na listę płac. W niniejszym artykule prześledzimy proces od pobrania danych z karty kierowcy do stworzenia listy płac kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Etapy od sczytania karty kierowcy do wypłacenia wynagrodzenia kierowcy

Etap 1: sczytania karty kierowcy

Kierowca jeździ i przewozi towary. Jego praca jest rejestrowana na tachografie i na karcie kierowcy. Kartę kierowcy należy odczytywać maksymalnie co 28 dni. Do tego są przeznaczone różne czytniki lub taką opcję proponują również systemy GPS.

Odczyt danych z karty kierowcy może wykonać sam kierowca, albo osoba (np.: spedytor) mająca dostęp do systemu GPS.

Takie odczyty należy przechowywać co najmniej przez rok od daty odczytu. Mogą być potrzebne przy kontroli, a przede wszystkim na ich podstawie wylicza się należne wynagrodzenie za pracę. Odczytanie karty kierowcy to kluczowy etap całego procesu rozliczenia czasu pracy. Bez niego nie uda się rzetelnie policzyć nadgodzin, dyżurów, pracy w porze nocnej, czyli ważnych składników wynagrodzenia.

Etap 2: wczytania danych do programu rozliczeniowego

Odczyty kart kierowców importujemy do programu rozliczającego czas pracy.

Importem danych może zajmować się np.: spedytor jeżeli ma dostęp do programu, osoba rozliczająca czas pracy kierowcy, lub nawet księgowa jeżeli to właśnie ona zajmuje się tym procesem od początku do końca, a może być to już robione przez zewnętrzne biuro rozliczeniowe.

Sam import danych to prosta czynność, ale jeżeli etap sczytywania karty kierowców wykonuje ktoś inny to wymagana jest tu komunikacja i zdarzają się nieporozumienia. W tym miejscu można zweryfikować poprawność odczytów, poprawność certyfikatów i braki wymaganych danych.

Etap uzupełnienia nieobecności

Informacje o nieobecnościach są wprowadzane do programów kadrowych, SAPów, czy innych wewnętrznych systemów. Bardzo często udaje się te dane wyeksportować z tych systemów i zaimportować do programu do rozliczania czasu pracy kierowców. Ten etap wymaga dodatkowo integracji obu programów, ale jak raz zostanie to zrobione, to comiesięczne przekazywanie informacji o absencji staje się łatwe i eliminujemy błędy, które przecież każdemu z nas mogą się zdarzyć.

Wprowadzone informacje o urlopach, chorobowych, czy innych nieobecnościach wpływają na wyliczoną stawkę zasadniczą, wysokość wyliczonych ryczałtów. Pomyłki nie są bez znaczenia i często są wyłapywane na etapie rozliczania ewidencji lub tworzenia listy płac.

Etap tworzenia podróży służbowych

Po zmianach przepisów, które miały miejsce w lutym 2022 zwrot kosztów w postaci diet i ryczałtów za noclegi przysługuje kierowcom tylko w podróżach krajowych. W przypadku podróży zagranicznej możemy rozliczyć tylko faktycznie poniesione koszty (na podstawie rachunków lub faktur). Jednak delegacje zagraniczne są potrzebne do prawidłowego naliczenia pracy na terenie UE i ulgi do obniżenia składek ZUS i podatku dochodowego.

Osobą wprowadzającą delegacje jest zwykle księgowa, kadrowa, spedytor, osoba rozliczająca, firma zewnętrzna. Na tym etapie warto wiedzieć na co zwrócić uwagę. Na ile znajomość dokładnego czasu przekroczenia granicy ma znaczenie i jaki wpływ na wysokość diet wirtualnych ma wybranie odpowiedniego docelowego państwa podróży zagranicznej.

Tworzenie delegacji wspomagają automaty, które oczywiście wymagają kontroli, bo gdy kierowca wstawi błędny kod kraju na granicy lub o tym zapomni należy to skorygować. Więcej o temacie kodów krajów dowiesz się z tego artykułu – Po co wstawiać kody krajów do tachografu cyfrowego.

Etap przeliczenia ewidencji czasu pracy kierowców

Księgowa, Osoba rozliczająca, firma zewnętrzna (biuro księgowe) – w tym momencie jest potrzebne doświadczenie i praktyka. Jeszcze jest szansa na ostatnie poprawki, skorygowanie błędów, uzupełnienie braków.

Jeżeli ten etap jest powierzony firmie zewnętrznej to musi ona być w dobrym kontakcie z księgową albo właścicielem firmy, z osobą z którą może skonsultować stawkę wynagrodzenia poszczególnych kierowców. Podczas przeliczania ewidencji wylicza się ilość godzin pracy w nadgodzinach, w godzinach nocnych, czas pracy w niedzielę lub święta, czas dyżurów. Bardzo często na tym etapie wszystkie te składniki zostają przeliczone przez odpowiednie stawki i otrzymujemy konkretną kwotę do zaksięgowania, czy nawet kwotę netto do wypłacenia dla kierowcy.

Gdy poprzednie etapy są wykonane prawidłowo, to samo przeliczenie ewidencji nie jest trudną czynnością, ale jest potrzebne wprawne oko by wychwycić ewentualne błędy. Na tym etapie jest ważna współpraca między osobami, które robiły poprzednie etapy i księgową, która będzie tworzyła listę płac.

Etap stworzenia listy płac

Etap najtrudniejszy, o którym jeszcze rok temu byśmy nie rozmawiali w kontekście czasu pracy kierowców. To księgowa zostaje na tym ostatnim kroku i pilnuje wszystkiego, żeby się zgadzało. Dostarczając jej odpowiednie raporty (ilością przepracowanych godzin, czas pracy za granicą, czy ilość/wysokość wirtualnych diet) z pewnością ułatwimy jej pracę i pomożemy w stworzeniu listy płac na czas. Trzeba pamiętać, że zawsze mogą się pojawić jakieś wyjątki, nieoczekiwane błędy, które będą wymagały poprawienia i ponownego przeliczenia ewidencji.

Każdy z etapów powinien być wykonywany najszybciej jak to możliwe, żeby opóźnienia nie skumulowały się na ostatnim etapie i żeby nie powstawały niepotrzebne stresujące sytuacje związane z terminem wypłat.

Podsumowanie

Podsumowując, za każdy etap powyższego procesu może być odpowiedzialna inna osoba, ale może być tak, że wszystkim zajmuje się jedna osoba. Nie zależnie od tego, za który etap jesteśmy odpowiedzialni, dobrze wiedzieć jak przebiega cały proces. Pozwala to na lepsze zrozumienie, wyłapanie „zapalnych miejsc” i wyeliminowanie błędów.

Jeżeli kilka osób zajmuje się rozliczeniem czasu pracy kierowców i wyliczeniem listy płac to warto zadbać o komunikację i przepływ informacji, bo bez poprawnie sczytanych danych, czy prawidłowo stworzonych delegacji będzie trudno policzyć ulgę obniżającą składkę ZUS, czy wysokość zaliczki na podatek dochodowy.

Warto skorzystać ze wszystkich dostępnych mechanizmów, aby przyspieszyć pracę (np.: import granic, import nieobecności, eksport raportu składników listy płac, eksport diet wirtualnych) szczególnie, że bardzo często chcemy mieć wszystko zrobione „do dziesiątego”, a jak widać proces jest złożony i często wymaga współpracy kilku osób.

Jeśli zajmujesz się wyliczaniem wynagrodzeń kierowcy, to może zainteresować Cię także ten artykuł – Lista płac kierowcy – po nowemu? Nagroda AB(C)D i elementy nieoskładkowane.

Tagi

Jak o nas mówią?

„EwiCenter (ITD-PIP) do tej pory kilkukrotnie przeprowadzała dla Lubuskiego Oddziału Krajowej lzby Doradców Podatkowych szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szkolenia te kierowane były do doradców podatkowych oraz pracowników ich kancelarii. Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez specjalistę prowadzącego szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkoleń oraz dobra współpraca pozwala polecić EwiCenter (ITD-PIP) jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych. Z przyjemnością polecamy EwiCenter (ITD-PIP) jako godnego zaufania partnera w zakresie usług szkoleniowych dla branży transportowej.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Mariola Chełmińska
Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP

„Zawsze staramy się stawiać na najwyższą jakość usług, dlatego szukaliśmy najlepszego dla nas rozwiązania w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców. Potrzebowaliśmy wsparcia firmy, która doskonale odnajduje się w tej tematyce. W celu usprawnienia pracy naszej firmy zdecydowaliśmy się na zakup programu EwiSystem oraz współpracę z EwiCenter (ITD-PIP) jako profesjonalnym partnerem w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Program EwiSystem jest bardzo intuicyjny i przyjazny w obsłudze, a zatem praca na nim bardziej efektywna. Dzięki częstym aktualizacją mamy pewność, że program jest dostosowany do pracy w obowiązującym stanie prawnym. Zawsze możemy liczyć na fachowe i rzetelne wsparcie serwisowe, oraz pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych prawników oraz radców, którzy wyróżniają się znakomitą znajomością prawa transportowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Emilia Indeka
Kadra zarządzająca PTSU INDEKA IWONA

„Jako firma prowadząca działalność transportową od 30 lat, z pełną odpowiedzialnością możemy polecić współpracę z Kancelarią ITD-PIP. Z Prezesem tej firmy Panem Mariuszem Hendzel współpracuję od 15 lat. Zarządza zespołem, który zawsze staje na wysokości powierzanych zadań, służąc pomocą oraz wsparciem merytorycznym. Doceniamy wkład oraz zaangażowanie każdego działu, z którym mamy kontakt. Jednocześnie też, jako w pełni odpowiedzialna firma transportowa, która dba o poprawność rozliczeń z naszymi kierowcami, możemy bez zawahania rekomendować program Super Tacho. Oprogramowanie jest narzędziem, które w znaczący sposób usprawnia i przyspiesza rozliczanie ewidencji oraz optymalizację kosztów jednocześnie na bieżąco wprowadzają aktualizację. ”

Rozwiń treść Zwiń treść
Andrzej Rybak
Koordynator ds. transportu Skrzypczyk-Trans

„Obracając się wiele lat w branży transportowej, przyszło nam się zmierzyć z wieloma problemami. Kłopoty z kierowcami, interpretacjami rozporządzeń, przepisów, czy też kontrole były dla nas niemalże codziennością. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Kancelarią ITD-PIP w ramach usługi Wsparcie Prawne z zamiarem analizy naszych dotychczasowych działań oraz możliwości sięgnięcia po pomoc prawną i ekspercką w każdym możliwym momencie. Z pełną stanowczością możemy rekomendować współpracę z działem prawnym Kancelarii. Działania realizowane są z najwyższą stanowczością oraz pełnym profesjonalizmem.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Krzysztof Kukułka
Współwłaściciel Kukułka Transport

„Kancelaria ITD-PIP jest naszym partnerem biznesowym od roku 2019. Współpracę rozpoczęliśmy od programu do rozliczania czasu pracy kierowcy SuperTacho. Kolejnym elementem był zakup urządzeń do sczytywania danych z kart kierowców i tachografów – TachoDroid, które pozwoliły na usprawnienie procesu przesyłania danych przez Klientów. Usługa, z której także korzystamy jest obsługa prawna. Dzięki tej usłudze mamy możliwość korzystania z usług prawnych w zakresie wystarczającym dla naszej działalności bez potrzeby posiadania własnego działu prawnego. Wszystkie narzędzia oraz usługi realizowane przez Kancelarię ITD-PIP charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i profesjonalizmu. Polecamy Kancelarię ITD-PIP jako partnera godnego zaufania.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Beata Pożarlik
Właściciel eKOFT

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Kancelarią ITD-PIP jako partnera w zakresie dostawy oprogramowania do rozliczania kierowców SuperTacho. Jako firma usługowa wymieniliśmy dotychczasowe oprogramowanie na produkt Supertacho i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, szybkości działania oraz opieki serwisowej. Z firmą Kancelaria Transportowa ITD-PIP współpracujemy od wielu lat i oceniamy tą współpracę rewelacyjnie. Wysoka jakość usług, rzetelność i profesjonalizm pozwala nam polecić firmę Kancelaria Transportowa ITD-PIP jako partnera godnego zaufania.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Agnieszka Woźny
Właściciel F.U. Tacho-Dekret

„Firma Logeast sp. z o.o. jest użytkownikiem programu SuperTacho od ponad dwóch lat, a współpraca z Kancelarią ITD-PIP zaczęła się niedługo przed wprowadzeniem pakietu mobilności. Funkcjonalności programu są na bardzo wysokim poziomie, jednocześnie na bieżąco wdrażane są też kolejne udogodnienia by udoskonalać i optymalizować swój produkt oraz aktualizacje zgodnie z wprowadzanymi przepisami polskimi i unijnymi. Na szczególną uwagę zasługuje także doskonała komunikacja z Zespołem pracowników Kancelarii ITD-PIP, którzy kompetentnie podpowiedzą, wytłumaczą i udzielą odpowiedniej porady na najwyższym poziomie. W każdym momencie możemy liczyć nie tylko na pomoc techniczną, ale także na wsparcie od strony merytorycznej. W razie problemów i wysłania zapytania mailem odpowiedź zawsze pojawia się szybko i jest rzeczowa, kompetentna, co pozwala na terminowe przygotowanie ewidencji oraz wypłaty wynagrodzeń na czas. W związku z powyższym z całą pewnością możemy polecić Kancelarię ITD-PIP jako firmę profesjonalną i fachową, która przykłada bardzo dużą wagę do wysokich standardów obsługi klienta. Bardzo rzetelna jakość obsługi przekłada się na wysoki komfort użytkowania programu SuperTacho, który jako firma transportowa wykorzystujemy do kompleksowego rozliczania czasu pracy kierowców.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Tomasz Laskowski
Prezes Zarządu LOGEAST Sp. z o.o.

„Nasza firma współpracuje z firmą Kancelaria ITD-PIP od 2022 roku. Jednak w tym czasie weszło wiele zmian w związku z „Pakietem Mobilności” oraz „Polskim Ładem”, co było nie lada wyzwaniem, jeśli chodzi o dostosowanie oprogramowania do zmieniających się przepisów. Profesjonalizm, kompleksowe podejście do każdego z powierzonych zadań, sprawiły, że współpraca na każdym etapie była owocna a duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, pod których opieką znalazła się nasza firma przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie duże zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę. Nasza współpraca przebiega sprawnie, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy Państwa firmę jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Oleksandr Hrebeniukov
Prezes Zarządu PWP GROUP Sp. z o.o.