Artykuły

Oznaczanie aktywności w tachografie – praca czyli tak zwane młotki. Na co mają wpływ?

Konkretnie o pracy czyli:
– na co mają wpływ MŁOTECZKI podczas aktywności kierowcy?
– praca w godzinach nocnych 10 h
– praca + jazda 6 h potem przerwa (Art.13 UoCPK)
– nadgodziny i wynagrodzenie

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań na temat „młoteczków” stawianych przez kierowców. W prawie każdym zakładzie pracy toczy się na ten temat ciągła dyskusja. Pracodawcy nie rozumieją kierowców i odwrotnie, co budzi czasem wiele negatywnych emocji. Prawdą jest, że obowiązkiem kierowcy rejestrowanie nie tylko jazdy, ale także pozostałych aktywności w tym dyspozycji oraz PRACY, tzw. „młoteczków” i nie powinno to sprawiać trudności. Jeśli kierowca nie może tego zrobić za pomocą tachografu cyfrowego – uzupełnia wpisy ręcznie na wydruku bądź wykresówce.

Określenie „pracy – młoteczków ” oznacza czynności jakie wykonuje pracownik gdy nie prowadzi pojazdu. Może to być załadunek i rozładunek pojazdu, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym (w przypadku autobusów), tworzeniem oraz odbiór dokumentacji związanej z przewożonym ładunkiem, utrzymanie pojazdu w czystości, drobne naprawy nie wymagające wizyty w serwisie.

Prawidłowe oznaczanie wykonywanych czynności przez pracownika, daje możliwość ustalenia faktycznego czasu pracy, który powinien być zgody z przepisami ( UoCPK) i nie do końca bezpośrednio związany tylko z prowadzeniem pojazdu.

Na co mają wpływ MŁOTECZKI podczas aktywności kierowcy?

Doba to tylko 24 godziny i należy pamiętać, że kierowca maksymalnie możne być aktywny przez 15 h, tak aby właśnie w tej dobie zmieścić prawidłowy odpoczynek. Na „aktywność” składa się jazda, praca, przerwy niezbędne po okresach jazdy ciągłej a także dyspozycyjność. Im więcej kierowca będzie wykonywał pracy w tym okresie – czyli oznaczał tak zwane „młoteczki”, tym mniej pozostanie mu czasu na inne czynności. Może się okazać, że znacząco będzie miało to wpływ na ilość jazdy, którą może wykonać.

Praca w godzinach nocnych 10 h

Zgodnie z art. 21 UoCPK „w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.” W tym miejscu należy wskazać, że czasem pracy kierowcy zgodnie z przepisami ww. ustawy zawartymi w art. 6 i 7, jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Mając jednak w świadomości właśnie to ograniczenie pracy do 10 godzin, należy pamiętać że oznaczenie pracy nawet na kilka minut, tuż przed zakończeniem się „godzin nocnych”, znacząco wpłynie na całą dobę pracowniczą a to także na pracę w danym tygodniu.

Odrębnym tematem są sytuacje, w których to kierowcy celowo, z premedytacją dopuszczają się takiej nadmiernej skrupulatności w oznaczeniach piktogramów na tachografie, aby mniej pracować.

Praca + jazda 6 h potem przerwa (Art.13 UoCPK)

W tym przypadku najczęściej powstają naruszenia związane z nieodpowiednimi przerwani na odpoczynek od wykonywania pracy. Dzieję się tak w sytuacji kiedy kierowca np. jest zobowiązany do wykonywania pracy na bazie i jest to połączone z krótkimi trasami. Pracownicy w firmach produkcyjnych najczęściej spotykają się z tym rodzajem pracy i czasami nieświadomie robią naruszenia.

Nadgodziny i wynagrodzenie

Praca w godzinach nadliczbowych oznacza pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy lub ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy. Wynika to z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy. Warto na to zwrócić uwagę tworząc umowę o pracę, ponieważ inaczej wygląda system naliczania nadgodzin w systemie pracy podstawowym a inaczej w równoważnym (art. 20 ustawy o czasie pracy kierowców). Nadgodziny powstają również w wyniku zdarzeń losowych np. (awaria, zagrożenie życia lub mienia) lub uzasadnionych potrzeb pracodawcy (ale należy pamiętać że ilość godzin nadliczbowych nie może być większa jak 260 h w roku kalendarzowym).

Zgodnie z literą prawa za każdą wypracowaną nadgodzinę przysługuje pracownikom dodatek 50 % lub 100 % lub zamiennie pracownik może otrzymać czas wolny.

Planowanie trasy

Planując trasę musimy wziąć pod uwagę, że w wyznaczonym czasie musimy przewieźć ładunek z pkt. A do pkt. B. Wbrew pozorom dużo zależy właśnie od „młoteczków”, które mają wpływ na to, że zmniejsza się czas jazdy czyli pokonywania odległości a taki poślizg logistyczny może powodować koszty dla spedytora, firmy. Nadmierne stosowanie młoteczków przy użyciu tachografu cyfrowego, niesie czasami za sobą lawinowe konsekwencje – brak odpoczynku regularnego w domu, konieczność wynajmu hotelu na odpoczynek regularny dla kierowcy, brak terminowości dostarczenia ładunku, przekroczenie normy średniotygodniowej pracy.

Oznaczanie aktywności w tachografie jako praca, jest jak najbardziej wskazane ale w uzasadnionych sytuacjach bo nie wszystko możemy przypisać do definicji Pracy innej niż jazda czy dyspozycja.

Interesuje Cię więcej tematów związanych z czasem pracy kierowców? Przeczytaj nasz kolejny artykuł o podwójnej załodze.

Tagi